PROFESSZIONÁLIS URH TÁVKÖZLÉSI RENDSZEREK

Gyakori kérdések, válaszok

Milyen célt szolgálnak a kézi rádiók oldalán az adásgomb alatt található kis nyomógombok ?

Radio Systems
Radio Systems
2018.10.23 13:46
Milyen célt szolgálnak a kézi rádiók oldalán az adásgomb alatt található kis nyomógombok ?

A professzionális kézi adó vevők oldalán a PTT gomb alatt – illetve esetenként felette is – u.n programozható nyomógombok találhatóak. Ezek funkcióját a szakkereskedők tudják a készülék programozó szoftverének segítségével beállítani. Általában tucatnyi funkció közül választhatunk, így a gombok segítségével változtatható a készülék adóteljesítménye, elindítható a csatornakeresés, ki,- és bekapcsolható a beszédtitkosító vagy akár egy gombnyomással elérhető az előre beállított segélyhívó csatorna.


Mi magunk „nem nagyon erőltetjük” ezeknek a kezelőszerveknek a használatát, ugyanis munka közben akaratlanul is megnyomhatóak ezek a gombok és mivel a készülékek egy rövid csipogáson kívül nem jelzik a megváltozott beállítás tényét, gyakran okoznak fennakadást a kommunikációban.

Van azonban egy beállítási lehetőség, melyet nagyon hasznosnak tartunk, ez a monitor funkció.
A professzionális kivitelő adó vevő készülékeken ezt a funkciót minden esetben – kérés nélkül – aktiváljuk, a szabadidős célú Motorola walkie talkie készülékek gazdáinak pedig gyárilag -a készülék előlapjáról – elérhető ez a lehetőség.

Az adó vevő készülékekben a zajmentes vétel érdekében, illetve a nemkívánatos állomások kiszűréséért két áramkör felel. Az első az un. zajzár, mely a rádiócsatornákon folyamatosan jelen lévő kellemetlen háttér zaj, az un. FM vételi zaj kiszűrésére szolgál. Működése egy olyan kapuként képzelhető el, mely csak a beállított jelszintnél nagyobb vételi jelek esetén nyit ki és szólaltatja meg a hangszórót. Ezt a vételi szintet mind a hobbi célú készülékeknél, mind a professzionális rádióknál a gyártó állítja be, valamivel nagyobb értékre mint a rádió csatornán jelen lévő FM háttérzaj. Amikor hasznos jel – az alapzajból kiemelkedő beszédjel – érkezik, az említett kapu, nevezzük nevén: a zajzár kinyit, az ellen állomás pedig megszólal a hangszóróban.

Ennél technikailag kicsit bonyolultabb a nemkívánatos állomások kiszűrése. A gyártók többféle megoldást dolgoztak ki, a legelterjedtebb ezek közül a ctcss szelektív kódok használata, mely egy 67Hz és 250Hz között – professzionális készülékek esetében programozó szoftverrel, hobbi célú walkie talkie készülékek esetében menüből - beállítható, a hangszóróban nem hallható, „zümmögő” hangon alapul, melyet a készülékek a beszéddel párhuzamosan kisugároznak. A vevőállomások érzékelik ezt a hangot és ha a frekvencia értéke megegyezik a készülékben beállítottal, akkor az ellen állomás megszólalhat a hangszóróban, míg eltérő kód esetén – azaz abban az esetben, ha nem kívánatos, idegen állomások is beszélgetnek a csatornán – a rádió néma marad.

A monitor funkció ezt a két vételi áramkört bírálja felül. Aktiválásakor - a gomb megnyomásának idejéig - a vevő készülék nem figyeli a vételi jel szintet, a zajzár mindent vett jelet, - beleértve a háttérzajt is - átenged és a beállított ctcss szelektív kód is figyelmen kívül marad, azaz csatornán forgalmazó, nemkívánatos, idegen állomások is hallhatóvá válnak.

Mire is használható a monitor funkció ?

- A pmr csatornákon, illetve a közös felhasználású frekvenciákon, ahol az adott csatornát jogszerűen használhatják rajtunk kívül mások is, és mindössze az említett ctcss kód hivatott őket tőlünk elválasztani, a rádiós etikett azt írja elő, hogy mielőtt adásra kapcsoljuk készülékünket, győződjünk meg arról, hogy a rádiócsatornát nem használja-e valaki más. Gondoljunk arra, hogy a ctcss kódok eltérő beállítása miatt ugyan nem fogjuk hallani az általunk használt rádiócsatornán esetlegesen forgalmazó idegen állomásokat, az egyidejű frekvencia használatnak - szaknyelven egymásra forgalmazásnak – zajos, interferenciával terhelt vétel, csökkenő hatótávolság az eredménye. A monitor gomb néhány másodperces nyomva tartásával meggyőződhetünk arról, hogy üres-e a csatorna.

- Amikor pmr csatornán vagy közös felhasználású frekvencián üzemelő, évek óta kiválóan működő rádióhálózatunk az egyik napról a másikra hirtelen zajossá válik vagy a készülékek hatótávolsága jelentősen csökken, nem érdemes kétségbe esni és azonnal a szervizbe rohanni velük. Ilyen esetekben könnyen elképzelhető, hogy azonos rádió csatornát, de eltérő ctcss kódot használó rádiósok kezdtek dolgozni a közelben, például egy újonnan épült irodaházban vagy építési területen. A monitor gomb néhány másodperces nyomva tartásával meggyőződhetünk arról, hogy nem-e újdonsült „szomszédaink” okoznak számunkra vételi zavart.

- Bár egyes gyártók előszeretettel közölnek katalógusaikban a készülékeik hatótávolságáról is adatokat, a valóságban ez a használati környezettől, a beépítettségtől, illetve domborzati viszonyoktól függ. Arról, hogy elértük rádió rendszerünk kommunikációs határát, kizárólag az egyre zajosabb vételből, illetve a meg-megszakadó hangszóró hangból értesülhetünk. Ilyenkor a beszéd vagyis a „hasznos” jel szintje megközelíti a rádió csatorna alapzajának a jelszintjét, a vétel zajossá válik. Amikor a hasznos jel - a kommunikációs távolság növekedésével egyre gyakrabban - a zajzár beállított szintje alá csökken, a készülékünk hangszórója néma marad, ez eredményezi a meg-megszakadó vételt. A monitor gomb nyomva tartásával ideiglenesen kiiktathatjuk készülékünk zajzárát, picit megnövelve evvel a hatótávolságot.